A A A
Print

De Zichtbare Schakel

De Zichtbare Schakel is een initiatief van Argos Zorggroep, Careyn en Zonnehuisgroep Vlaardingen. Nadat het in 2011 en 2012 als een succesvol project begon, hebben de Zichtbare Schakels hun werk voortgezet. Met hun inzet is de wijkverpleegkundige teruggebracht in de Vlaardingse wijken Babberspolder-Oost, Vogelbuurt-Zuid/Statenbuurt en Zuidbuurt/Hoogkamer, zodat iedereen de zorg of hulp krijgt die hij of zij nodig heeft.

Wat zijn Zichtbare Schakels?
Een Zichtbare Schakel is een wijkverpleegkundige die de inwoners van de diverse ‘kwetsbare’ Vlaardingse wijken kan helpen. Inwoners kunnen bij haar terecht met vragen over hun gezondheid, welzijn, veiligheid en wonen. Hulpverleners kunnen haar inschakelen voor hun cliënten en bij meer algemene signalen over inwoners over wie zij zich zorgen maken. De Zichtbare Schakels hebben een groot netwerk opgebouwd in de wijken waar zij actief zijn en kunnen zo inwoners aan de juiste instanties koppelen. Daarbij kunt u denken aan contacten met verschillende hulpverleners, zoals huisartsen, woningcorporaties, zorginstanties, welzijnsorganisaties en de politie.

Ook is de Zichtbare Schakel er voor inwoners van deze wijken die denken dat iemand in hun omgeving hulp kan gebruiken. Dit kan een buurman, kennis of een inwoner zijn die u niet kent, maar waarbij u het gevoel hebt dat hij of zij hulp nodig heeft. In zo’n situatie kunt u de hulp inroepen van de Zichtbare Schakel.

Hoe werken de Zichtbare Schakels?
Om contact te leggen met de Zichtbare Schakels hebt u geen indicatie of doorverwijzing nodig. Contact leggen met een Zichtbare Schakel kost u niets.

Contactgegevens van de Zichtbare Schakels:

Zuidbuurt/Hoogkamer
Lideke Dijkstra, T 06 100 182 41
Cobie Nieuwland, T 06 108 944 38
Nienke Scholten, T 06 100 179 87

Babberspolder-Oost
Cobie Nieuwland, T 06 108 944 38
Helco Westerhoff, T 06 836 012 78

Vogelbuurt-Zuid/Statenbuurt
Wilma Nieuwelink, T 06 109 024 11
Helco Westerhoff, T 06 836 012 78

Dit inzet van de Zichtbare Schakels wordt mogelijk gemaakt door: