A A A
Print

HKZ-certificaat

'Sinds 2008 zijn alle locaties van Argos Zorggroep in het bezit van het HKZ-kwaliteitscertificaat. Hiermee zijn wij een van de grootste instellingen in de regio met een keurmerk voor de zorg. Een prestatie waar we hard voor hebben gewerkt en trots op zijn. Het behalen van het HKZ-certificaat is natuurlijk niet het eindpunt. Argos Zorggroep blijft steeds werken aan verbeteringen met bevlogen, professionele en cliëntgerichte medewerkers.

HKZ staat voor ‘Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector’ en is een keurmerk voor de zorg gebaseerd op de ISO 9001 normering. Het bestaat uit een aantal onderwerpen waarbinnen verschillende normen zijn geformuleerd. Denk bijvoorbeeld aan de eisen die worden gesteld aan het zorgdossier, bejegening, veiligheid, service en de evaluatie van de zorg. Deze normen gebruiken we als checklist om onder meer na te gaan wat we goed moeten regelen, waar we afspraken over moeten maken en wat we goed moeten vastleggen. Dit doen we voor onze cliënten en voor onszelf, maar ook om aan de buitenwereld te laten zien dat de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening van een goed niveau is.

Bijzonder is dat in 2011 de norm op het gebied van onderzoek en ontwikkeling is meegecertificeerd. Hierdoor is het een HKZ-certificaat met een gouden randje geworden. Argos Zorggroep is landelijk gezien voor zover bekend de eerste organisatie in de branche Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) met een onderzoeksafdeling en een certificering op dit gebied.