A A A
Print

Verantwoorde zorg

Argos Zorggroep neemt deel aan het ‘Toetsingskader voor Verantwoorde zorg’ in de branche Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT). Verantwoorde zorg is zorg die doeltreffend, doelmatig, veilig en cliëntgericht verleend wordt. Met de resultaten van het Toetsingskader verschaft Argos Zorggroep inzicht in de kwaliteit van zorg- en dienstverlening.

Cliëntenraadpleging
Argos Zorggroep laat in het kader van Verantwoorde zorg elke twee jaar door een onafhankelijk bureau een cliëntenraadpleging afnemen om inzicht te krijgen in de mate van cliënttevredenheid. Hier vindt u het kwaliteitsoverzicht Verantwoorde Zorg 2013 met daarin de resultaten van de CQ-index en Zorginhoudelijke indicatoren van dat jaar. Een toelichting op de cijfers vindt u hieronder.

Cliëntenraadpleging: landelijk meetinstrument CQ-index
Gelet op de landelijke discussie omtrent de weergave van de resultaten van de cliëntenraadpleging in sterren en de vertekening die dit ten aanzien van de werkelijke prestaties van een organisatie kan geven, heeft Argos Zorggroep besloten ook de gecorrigeerde resultaten te publiceren, weergegeven op een schaal van 1 tot en met 4. Familieleden van cliënten beoordelen Argos Zorggroep gemiddeld met een 3,2 en cliënten beoordelen Argos Zorggroep gemiddeld met een 3,4. Ter vergelijking zijn de landelijke gemiddelden opgenomen.

Risico-indicatoren
In 2012 en 2013 hebben Zorgverzekeraars Nederland (ZN), LOC Zeggenschap in Zorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) de uitvraag van kwaliteitsindicatoren gezamenlijk uitgevoerd. Voor 2014 hebben deze partijen besloten om de gezamenlijke uitvraag niet verder voort te zetten. De IGZ vraagt de risico-indicatoren voortaan zelf uit middels een nieuwe set indicatoren, gericht op twee specifieke onderwerpen: sturen op veiligheid en structurele aandacht voor handhygiëne. De zorginhoudelijke indicatoren zoals Argos Zorggroep voorgaande jaren heeft gemeten in de Meetweek Verantwoorde Zorg komen hiermee te vervallen.

Inspectierapporten
DrieMaasHave april 2010
Klepperwei november 2012
Vrijheidsbeperkende maatregelen december 2012 (DrieMaasStede en Hooge-Werf)
DrieMaasStede september 2013