Verantwoorde zorg

Argos Zorggroep neemt deel aan het ‘Toetsingskader voor Verantwoorde zorg’ in de branche Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT). Verantwoorde zorg is zorg die doeltreffend, doelmatig, veilig en cliëntgericht verleend wordt. Met de resultaten van het Toetsingskader verschaft Argos Zorggroep inzicht in de kwaliteit van zorg- en dienstverlening.

Cliëntenraadpleging en Meetweek Verantwoorde zorg
Argos Zorggroep laat in het kader van Verantwoorde zorg elke twee jaar door een onafhankelijk bureau een cliëntenraadpleging afnemen om inzicht te krijgen in de mate van cliënttevredenheid. Daarnaast houden we jaarlijks een ‘Meetweek Verantwoorde zorg’. Hierbij meten we intern verschillende zorginhoudelijke indicatoren, zoals het percentage huidletsel, gebruik antipsychotica en medicijnincidenten. In de eerste tabel onderaan deze pagina kunt u per locatie (door op de locatienaam te klikken) de resultaten van het Toetsingskader (de zorginhoudelijke indicatoren en de cliëntenraadpleging) inzien. Een toelichting op de cijfers vindt u hieronder.

Cliëntenraadpleging: landelijk meetinstrument CQ-index
Gelet op de landelijke discussie omtrent de weergave van de resultaten van de cliëntenraadpleging in sterren en de vertekening die dit ten aanzien van de werkelijke prestaties van een organisatie kan geven, heeft Argos Zorggroep besloten ook de gecorrigeerde resultaten te publiceren, weergegeven op een schaal van 1 tot en met 4. Familieleden van cliënten beoordelen Argos Zorggroep gemiddeld met een 3,2 en cliënten beoordelen Argos Zorggroep gemiddeld met een 3,4. Ter vergelijking zijn de landelijke gemiddelden opgenomen.

Meetweek Verantwoorde zorg: zorginhoudelijke indicatoren
Argos Zorggroep heeft in 2012 de zorginhoudelijke kwaliteit intern gemeten tijdens de Meetweek Verantwoorde zorg. Wat opvalt is dat de score van Argos Zorggroep op alle indicatoren beter is dan het landelijke gemiddelde. 

Argos Zorggroep heeft de resultaten van het Toetsingskader Verantwoorde zorg gepubliceerd op de landelijke website www.kiesBeter.nl.  Daarnaast zijn de resultaten gepubliceerd op de website van Argos Zorggroep. Door in de eerste tabel onderaan deze pagina op een locatienaam te klikken, krijgt u toegang tot de resultaten van de cliëntenraadpleging en de Meetweek 2012.

Tabel 1: resultaten cliëntenraadpleging

Klik op een locatienaam hieronder voor de resultaten van het Toetsingskader Gecorrigeerde score cliënten* Gecorrigeerde score familieleden
van PG-cliënten*
DrieMaasStede 3,3 3,2
DrieMaasHave 3,1 3,1
Breede Vliet n.v.t. 3,1
de Es n.v.t. 3,2
François HaverSchmidt 3,5 3,0
Soenda 3,5 3,2
de Meerpaal 3,6 3,3
de Wetering 3,4 3,3
de Tweemaster 3,5 3,2
Hooge-Werf 3,3 3,1
Klepperwei 3,5 3,2
Meeuwenhof 3,5 3,1
Argos ThuisZorg 3,4 n.v.t.
Dagverzorging 3,4 n.v.t.
Dagbehandeling n.v.t. 3,49
LPD's n.v.t. 3,57

* Schaal 1 – 4

Tabel 2: gemiddelden zorginhoudelijke indicatoren (in %)

Zorginhoudelijke indicator Gemiddelde Argos Zorggroep 2012** Landelijk gemiddelde**
Vrijheidsbeperkende maatregelen - Prevalentie 0,3 4,25
Antipsychotica 3,2 10,04
Depressieve symptomen 6,3 19,2
Risicosignalering zorgproblemen - Uitvoering 98,56 68,68
Risicosignalering zorgproblemen - Opvolging 98,67 93,49
Valincidenten 10,1 10,71
Medicijnincidenten 5 5,33
Probleemgedrag 8,8 21,78

** Percentage (0 % - 100 %)


Inspectierapporten
DrieMaasHave april 2010
Klepperwei november 2012
Vrijheidsbeperkende maatregelen december 2012 (DrieMaasStede en Hooge-Werf)
DrieMaasStede september 2013